Monday, June 10, 2019

Różne rodzaje kredytów samochodowych.

Zanim zdecydujemy się na konkretny kredyt samochodowy, warto poznać jego rodzaje, aby móc dopasować go to swoich konkretnych potrzeb i możliwości. Mamy więc do wyboru kredyt standardowy, kredyt jednoratowy, kredyt balonowy i kredyt spłacany w równych ratach i kredyt z niskimi ratami miesięcznymi. Sprawdźmy czym się różnią.

Kredyt standardowy.

Standardowy kredyt samochodowy polega na spłacaniu rat kapitałowo – odsetkowych w ustalonym comiesięcznym terminie. Taki kredyt zazwyczaj przyznawany jest maksymalnie na 10 lat. Dla baku, przed przyznaniem kredytu, ważna jest zdolność kredytowa kredytobiorcy a także model i wiek samochodu. Im starszy samochód, tym okres kredytowania będzie krótszy, albo bank w ogóle nie zdecyduje się na przyznanie kredytu. Najkorzystniejsze w tym przypadku są kredyty na samochód nowy.

Kredyt jednoratowy.

Kiedy posiadamy 50% wartości samochodu, możemy zdecydować się na kredyt jednoratowy, zwany też kredytem 50 na 50. Wówczas przy zakupie samochodu klient wpłaca wspomniane 50%, a pozostałą kwotę uiszcza w ustalonym umownie terminie. Główną zaletą tej formy kredytu jest brak oprocentowania.

Kredyt balonowy.

W kredycie balonowym występują niskie miesięczne raty obejmujące 80% wartości samochodu. Ostatnia rata jest najwyższa i wynosi pozostałe 20%. W tym kredycie nie jest wymagana wpłata własna.

Równe raty kredytu.

Kredyt spłacany w równych comiesięcznych ratach jest najbardziej popularną formą sfinansowania zakupu pojazdu. warto jednak wiedzieć, że istnieje też możliwość spłacania rat malejących. W tej sytuacji pierwsza rata jest wysoka, natomiast następne raty z miesiąca na miesiąc są niższe.

Niskie raty w kredycie samochodowym.

Ta forma kredytu podobna jest do leasingu konsumenckiego. Kredytobiorca spłaca niskie raty kredytu, które pokrywają koszt utraty wartości samochodu. Gdy umowa kredytowa się skończy, kredytobiorca musi zdecydować, czy decyduje się na wykup samochodu, czy kredytodawca ma dokonać jego odkupu. W tym kredycie kwota wykupu samochodu przez kredytobiorcę jest stosunkowo wysoka i zabieg ten niekoniecznie jest opłacalny.

Mając wiedzę o rodzajach kredytów samochodowych, możemy już zabrać się za szukanie atrakcyjnej oferty i w niedługim czasie cieszyć się nowym pojazdem.