Thursday, January 9, 2020

Kredyt hipoteczny

Kredyt hipoteczny to kredyt który funkcjonuje na rynku już od lat i każdy tak naprawdę o nim słyszał. Jednak o zaciągnięciu kredyt hipotecznego myślimy dopiero wtedy kiedy przymierzamy się do kupna nieruchomości i okazuje się że najzwyczajniej nas na nią nie stać. Do podjęcia decyzji o zaciągnięciu kredyt hipotecznego powinniśmy się przygotować znacznie wcześniej gdyż jest to decyzją która będzie nam towarzyszyła przez długie lata. Kredyt hipoteczny zaciągany jest na większe kwoty i jego spłata rozłożona jest na wiele lat. Musimy dokładnie przemyśleć jakie są nasze wydatki i czy będzie nas stać na spłatę comiesięcznych rat.

Wkład własny

Ubiegając się o kredyt hipoteczny bardzo istotną kwestią jest wkład własny, żaden bank nie pożyczy nam środków na kupno całego mieszkania. A zatem pierwszym krokiem do ubiegania się o kredyt hipoteczny jest zgromadzenie odpowiednich środków. Pamiętajmy że zaciągając kredyt hipoteczny nasza zdalność kredytowa zostanie wyczerpana dlatego jeżeli myślimy jeszcze o innej inwestycji musimy to wszystko uwzględnić. Minimalna wysokość wkładu własnego wynosi 20 procent, jednak są tez banki które udzielają kredytu osobą posiadającym tylko 10 procent wkładu własnego jednak w takiej sytuacji osoby te mają do wyboru zdecydowanie mniej banków. Zdecydowanie lepsze warunki bank zaproponuje osobie która będzie miała wyższy wkład własny.

Wysokość kredytu

Wysokość kredytu hipotecznego uzależniona jest od dwóch czynników po pierwsze od wartości kupowanej nieruchomości a po drugie od naszej zdolności kredytowej która w tym wypadku jest niezwykle istotna. Zdolność kredytowa jest ściśle związana z naszą sytuacją finansową. Jednak każdy bank ma własną metodę na obliczanie zdolności kredytowej potencjalnego klienta. Poza naszymi dochodami na zdolność maja również wpływ nasze miejsce zamieszkania, wiek, stan cywilna liczba osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego ora z wykształcenie i inne zadłużenia oraz historia kredytowa.

A zatem poszukując mieszkania dla siebie powinniśmy wcześniej mniej więcej poznać swoją zdolność kredytową abyśmy wiedzieli na jakie mieszkanie możemy sobie pozwolić. W tej sytuacji najlepszym rozwiązaniem będzie spotkanie z doradca kredytowym który obliczy nam naszą zdolność, a także przybliży wysokość raty kredytu oraz wysokość kosztów związanych z tym zadłużeniem czyli np. ubezpieczenie i inne opłaty około kredytowe. Przy obliczaniu zdolności kredytowej bank podchodzi do każdego klienta indywidualnie, wszystko zależy od źródeł wykazywanych dochodów.

Tuesday, October 29, 2019

Poszukiwania ofert kredytów hipotecznych oraz informacji na ten temat

Prawdopodobnie większość osób zetknęła się w swoim życiu z pojęciem kredytu hipotecznego. Nie każdy jednak zdaje sobie sprawę z tego, jaka jest specyfika tego rodzaju zobowiązania. Jeżeli poszukujemy dodatkowych źródeł finansowania, musimy mieć odpowiednie rozeznanie w tym obszarze, ponieważ bez tego nie da się podjąć świadomej oraz rozsądnej decyzji. Pod uwagę musimy wziąć rozmaite czynniki, a także umiejętnie przeanalizować je w odniesieniu do indywidualnego przypadku. Wiele osób zastanawia się nad tym, gdzie szukać informacji o ofertach kredytów hipotecznych, a także, gdzie znaleźć wiadomości dotyczące ogólnie tej tematyki. Posiłkować się tutaj możemy rozmaitymi źródłami, ale powinniśmy pamiętać o tym, aby wszystko analizować samodzielnie oraz podejść do sprawy z zaangażowaniem.

Internet jako źródło informacji o kredytach hipotecznych
Z pewnością szereg przydatnych informacji, zarówno dotyczących samych ofert kredytów hipotecznych, jak i ogólnie tej tematyki, można znaleźć w sieci. W Internecie znajduje się wiele artykułów, wpisów, czy też komentarzy poświęconych właśnie tego rodzaju zagadnieniom. Pierwszym naszym zadaniem jest ocena wiarygodności źródeł, z których chcemy korzystać. Pamiętać musimy o tym, że wszelkie treści tworzone są przez innych ludzi, którzy mogą mieć odmienne zapatrywania na konkretne kwestie, niż my. Wypowiedzi o charakterze subiektywnym, które nie opierają się wyłącznie na suchych faktach, możemy zatem potraktować jako wskazówkę i inspirację do naszych indywidualnych przemyśleń. Również, kiedy mamy do czynienia z tekstami stricte informacyjnymi, powinniśmy weryfikować ich rzetelność po prostu z czystej przezorności i ostrożności. Należy również mieć świadomość tego, że jeżeli natrafiamy na materiały o charakterze reklamowym, ich głównym zadaniem jest przedstawienie nam zalet konkretnego rozwiązania. Tymczasem pełny obraz sytuacji uzyskuje się, znając zarówno strony pozytywne, jak i negatywne dotyczące danego przedsięwzięcia. Nie ulega jednak wątpliwości, że obecnie w Internecie znajduje się szereg przydatnych informacji. Jeżeli odpowiednio je wykorzystamy i podejdziemy do nich przez pryzmat naszej osobistej analizy, mogą być one bardzo pomocne. Należy również mieć na uwadze, że jeżeli ktoś wyraża w sieci swoją opinię na dany temat, niekoniecznie musi się ona pokrywać z tym, co my uważamy oraz z tym, co ma znaczenie dla naszego przypadku. Ważne jest zatem nie tylko czytanie ze zrozumieniem, ale również krytyczna analiza zdobywanych informacji. Dobrze jest także korzystać z wielu treści dotyczących jednego tematu, aby mieć szeroki pogląd na sprawę i mieć możliwość wyłapania znaczących niuansów.

Z pewnością warto także porozmawiać z bliskimi nam osobami, a także z ludźmi specjalizującymi się w tematyce kredytów hipotecznych, jeżeli takich znamy. Tutaj chodzi już bardziej o zbieranie informacji o charakterze subiektywnym – opinie dotyczące szczegółów całego procesu, czy też obsługi klienta również mogą być dla nas cenną wskazówką. Musimy jednak pamiętać o tym, że czyjaś pozytywna lub negatywna opinia może znacząco różnić się od naszych odczuć. Tym właśnie charakteryzują się treści subiektywne. Niewątpliwie takie rozmowy mogą być ciekawym źródłem interesujących wiadomości. Nie powinniśmy jednak traktować ich jako decydującego czynnika przy naszym wyborze. Kredyt hipoteczny jest bardzo poważnym zobowiązaniem, dlatego nie możemy pozwalać sobie na podejmowanie decyzji na podstawie ogólników. Wszystko musimy zweryfikować samodzielnie, a także zbierać różnorodne informacje, aby uzyskać możliwie jak najszerszy obraz sytuacji.

Thursday, August 1, 2019

Idea dywersyfikacji oszczędnościach

Jedna z najważniejszych (podstawowych) zasad inwestycyjnych brzmi: „nie wkładaj wszystkich jajek do jednego koszyka”. Dlaczego? Zarządzanie kapitałem w jednym obszarze wydaje się rozwiązaniem bezpiecznym, ale tak naprawdę przy niewielkim ruchu spadkowym inwestor traci ogromne środki, często bez możliwości szybkiego wyjścia. Dywersyfikacja daje znacznie większe możliwości, bezpieczeństwo psychiczne i wiele innych plusów, o których wypada chwilę podyskutować.

Czym w ogóle jest dywersyfikacja?

Dywersyfikacja to podział oszczędności pomiędzy wiele instrumentów inwestycyjnych w przedziale od maksymalnie bezpiecznych (lokaty bankowe, obligacje skarbu państwa, obligacje korporacyjne) po poważnie ryzykowne (Forex, papiery wartościowe, metale szlachetne, chociaż złoto przejawia dużą stabilność w czasach kryzysowych). Dywersyfikacja to inaczej różnicowanie. Zasada dywersyfikacji kapitału nie zadziała, jeżeli przenosisz pieniądze pomiędzy projekty z tego samego sektora. Każda inwestycja posiada pewien stopień ryzyka. Dywersyfikacja zakłada, że nawet strata w kilku obszarach nie jest w stanie powstrzymać portfela przed wzrostem. Jedna lub dwie inwestycje zgodnie z zasadą Pareto przynoszą spodziewane stopy zwrotu, często dwucyfrowe nawet w okresie kryzysowym.

Jak najprościej zastosować zasadę dywersyfikacji?

Pierwszy przykład widać w lokatach krótkoterminowych oraz długoterminowych. Lokata krótkoterminowa charakteryzuje się stosunkowo niskim oprocentowaniem, ale gwarancją dużej płynności. Lokata długoterminowa daje większe zyski, ale mocne ograniczenie płynności. Wystarczy, abyś przemyślał, ile pieniędzy potrzebujesz na niespodziewane wydatki, aby wykorzystać zasadę optymalizacji kapitału. Bardziej zaawansowana dywersyfikacja polega na samodzielnym tworzeniu struktur pomiędzy lokatami bankowymi, a akcjami spółek dywidendowych, czy obligacjami emitowanymi przez korporacje. Dla osób o niskiej tolerancji ryzyka zaleca się podział portfela w widełkach 60/20/20. Co to oznacza? 60% oszczędności przenieś na lokaty, 20% na obligacje, a 20% na akcje i najbardziej ryzykowne instrumenty inwestycyjne. W ten sposób nie stracisz korzystnych wahań cyklu koniunkturalnego (hossa kontra bessa). Do poważnych inwestycji potrzebujesz rozwoju w analizie technicznej (czytanie wykresów) oraz fundamentalnej (rozpoznawanie niedowartościowania spółek w ramach analizy sprawozdań finansowych), jeżeli stawiasz na długoterminowe zamrożenie oszczędności.

Dywersyfikacja uniemożliwia stratę wszystkiego

Dywersyfikacja nie oznacza utrzymania stałego portfela, ale nieustanną zmianę, zamykanie nieopłacalnych pozycji bardzo szybko i czekanie na inne okazje. Dzięki dywersyfikacji nigdy nie stracisz 100% portfela, a to najważniejsze założenie dla inwestorów indywidualnych. W jednej nieudanej inwestycji tracisz najczęściej 80-90%, co uniemożliwia dalsze działania. W dywersyfikacji uwzględniaj rodzaj rynku, sektor, a nawet geografię.

Monday, June 10, 2019

Różne rodzaje kredytów samochodowych.

Zanim zdecydujemy się na konkretny kredyt samochodowy, warto poznać jego rodzaje, aby móc dopasować go to swoich konkretnych potrzeb i możliwości. Mamy więc do wyboru kredyt standardowy, kredyt jednoratowy, kredyt balonowy i kredyt spłacany w równych ratach i kredyt z niskimi ratami miesięcznymi. Sprawdźmy czym się różnią.

Kredyt standardowy.

Standardowy kredyt samochodowy polega na spłacaniu rat kapitałowo – odsetkowych w ustalonym comiesięcznym terminie. Taki kredyt zazwyczaj przyznawany jest maksymalnie na 10 lat. Dla baku, przed przyznaniem kredytu, ważna jest zdolność kredytowa kredytobiorcy a także model i wiek samochodu. Im starszy samochód, tym okres kredytowania będzie krótszy, albo bank w ogóle nie zdecyduje się na przyznanie kredytu. Najkorzystniejsze w tym przypadku są kredyty na samochód nowy.

Kredyt jednoratowy.

Kiedy posiadamy 50% wartości samochodu, możemy zdecydować się na kredyt jednoratowy, zwany też kredytem 50 na 50. Wówczas przy zakupie samochodu klient wpłaca wspomniane 50%, a pozostałą kwotę uiszcza w ustalonym umownie terminie. Główną zaletą tej formy kredytu jest brak oprocentowania.

Kredyt balonowy.

W kredycie balonowym występują niskie miesięczne raty obejmujące 80% wartości samochodu. Ostatnia rata jest najwyższa i wynosi pozostałe 20%. W tym kredycie nie jest wymagana wpłata własna.

Równe raty kredytu.

Kredyt spłacany w równych comiesięcznych ratach jest najbardziej popularną formą sfinansowania zakupu pojazdu. warto jednak wiedzieć, że istnieje też możliwość spłacania rat malejących. W tej sytuacji pierwsza rata jest wysoka, natomiast następne raty z miesiąca na miesiąc są niższe.

Niskie raty w kredycie samochodowym.

Ta forma kredytu podobna jest do leasingu konsumenckiego. Kredytobiorca spłaca niskie raty kredytu, które pokrywają koszt utraty wartości samochodu. Gdy umowa kredytowa się skończy, kredytobiorca musi zdecydować, czy decyduje się na wykup samochodu, czy kredytodawca ma dokonać jego odkupu. W tym kredycie kwota wykupu samochodu przez kredytobiorcę jest stosunkowo wysoka i zabieg ten niekoniecznie jest opłacalny.

Mając wiedzę o rodzajach kredytów samochodowych, możemy już zabrać się za szukanie atrakcyjnej oferty i w niedługim czasie cieszyć się nowym pojazdem.

Wednesday, April 10, 2019

Oferty kredytów gotówkowych.

Kredyt gotówkowy w kwocie 10 000 złotych na dwa lata.

Kredytobiorca zaciąga kredyt gotówkowy na kwotę 10 000 złotych, jaki ma zamiar spłacić w ciągu dwóch najbliższych lat. Pierwsza z ofert jaką warto sprawdzić, to kredyt gotówkowy oferowany przez mBank. Jeżeli się na niego zdecydujemy poniesiemy koszt całkowity w wysokości 2.152,46 złotych, a każda z rat miesięcznych jakie będziemy wpłacać do banku będzie w wysokości 452,23 złotych. RRSO dla naszego kredytu było w wysokości 24,25% w skali roku, a oprocentowanie nominalne równe jest 7,99% w skali roku. Bank tytułem prowizji za udzielenie nam zobowiązania pobiera 12,99% kwoty pożyczki. Zaciągając ten sam kredyt gotówkowy, ale w ofercie Banku Credit Agricole, koszt jaki poniesiemy z tego tytułu będzie w wysokości 2.181,33 złotych. Miesięczne raty będą po 455,47 złotych. RRSO wynosi tutaj 24,46% w skali roku, a oprocentowanie nominalne jest równe 8,70% w skali roku. Dla banku trzeba zapłacić tytułem prowizji 12,50% kwoty kredytu gotówkowego. Kredyt gotówkowy oferowany przez Bank BGŻ BNP Paribas będzie nas kosztował 2.363,67 złotych. Każda z 24 rat miesięcznych będzie w wysokości 461,40 złotych. RRSO dla tego kredytu równe jest 26,70%, a oprocentowanie nominalne 9,99%. Oprocentowania podaje się w skali roku. Prowizja dla banku za udzielenie zobowiązania jest w wysokości 12,90% pożyczonej kwoty, dzięki poradom na finansowerady.pl będziesz w stanie określić jaki kredyt jest dla Ciebie najlepszy.

Kredyt gotówkowy na 15 000 złotych na okres spłaty 36 miesięcy.

BNP Kredyt gotówkowy znany jako iGotówka to kredyt gotówkowy jaki znajdziemy w ofercie Banku BGŻ BNP Paribas. Kredytobiorca, który w tym banku zaciągnie zobowiązanie na kwotę 15 000 złotych, z okresem spłaty wynoszącym 36 miesięcy, poniesie koszt rzędu 2 889 złotych. Będzie on wpłacał do banku raty miesięczne po 455 złotych każda. RRSO dla tej kwoty kredytu będzie wynosić w skali roku 13,76%, a oprocentowanie nominalne 5,90%. Tytułem prowizji dla banku zapłacimy 9,90% kwoty pożyczki. Pożyczka ekspresowa na dowolny cel jest propozycją przygotowaną przez Bank Pekao. Zaciągając na trzy lata kredyt gotówkowy na kwotę 15 000 złotych, koszt jaki poniesiemy z tego tytuły będzie w wysokości 3 171 złotych, a miesięczne raty będą po 484 złote. Roczna Rzeczywista Stopa Oprocentowania będzie równa 14,37% w skali roku, a oprocentowanie nominalne podawane również w skali roku będzie wynosiło 9,99%. Prowizja dla banku jaką trzeba będzie zapłacić będzie stanowiła 4,99% kwoty kredytu. Jest to bardzo ciekawa oferta jaką warto dokładniej sprawdzić. Kredyty pozwalają na kupno rzeczy na jakie nas nie stać.